Çocuklarda Kalp Ağrılarının Belirtileri ve Nedenleri

Çocuklarda meydana gelen kalp ağrılarının belirtileri nedenlerine göre farklılıklar göstermektedir. Genel olarak bu sağlık sorunun nedenleri arasında iskelet ve kas sistemindeki sorunlar bulunmaktadır.

Çocuklarda Kalp Ağrısı

Büyüme çağında bulunan çocukların büyük bir bölümünde göğüs ağrılarına rastlanılmaktadır. Anne babalar çocuklarında bu şikayet oluşur oluşmaz endişeye kapılarak soluğu doktorlarının önünde almaktadırlar. Fakat bilhassa çocuklukta rastlanılan bu ağrıların nedenlerinin büyük bir kısmı kardiyolojik sistemle ilgili olmamaktadır. Bu ağrıların oluşmasına neden olan etkenlerin çoğu; sindirim yollarıyla, solunum yollarıyla, kas sistemleriyle veya iskelet sistemleriyle ilgili olabilmektedir.

Çocuklarda Kalp Ağrısı

Çocukluk yaşları genel olarak yeni doğan bebekten başlar on sekiz yaşa kadar geçen süreci kapsar. Bu zaman dilimi içindeki bireyler kardiyolojik sistem rahatsızlıkları yaşayabilmektedir. Çocuklarda gözlemlenen kalp rahatsızlıkları; doğumsal ve edinsel olarak iki ayrı gurupta incelenmektedir.

Bunun yanında çocuklarda ortaya çıkan kalp ağrıları durumunda başka etkenler de söz konusu olduğunda ailenin herhangi bir kardiyolojik sistem sorununun gündeme gelebileceği düşünülerek endişe duyulması gerekmektedir. Bu etkenleri şu şekilde sıralamak mümkün olmaktadır:

 • Çocukların oluşan ağrının yerini tam olarak gösteremediği durumlar
 • Ağrının ezici bir şekilde hissedilmesi durumunda
 • Yapılan bir ters hareket veya egzersizlerin arkasından oluşması durumunda ağrıların göğüs bölgesinin soluna, boyun kısmına, karın bölgesine ve kola doğru yayılması halinde
 • Ağrının hafiflemesine veya geçmesine karşılık çocuğun eski neşesini kaybetmesi durumunda
 • Hastada bayılmalar olması durumunda
 • Hastada çarpıntılar veya aritmi görülmesi halinde
 • Hastanın geçmişinde eskiden kardiyolojik sistemle ilgili her hangi bir operasyon olması halinde
 • Aile geçmişinde kardiyovasküler bir soruna bağlı olarak ölüm olayı yaşanması durumunda

Belirtileri

Kalp rahatsızlıklarının genel olarak yaş ilerledikçe meydana geldiği düşünülse de bazı dorumlarda çocuklukta, hatta doğuştan bile kaynaklanabilmektedir. Bilhassa zamanımızda gençlerde ve çocuklarda sıklıklar rastlanılan kardiyolojik sistem rahatsızlıkları konusunda ailelerin bilinçli olması ve bu konuda çok titiz davranması gerekmektedir. Çocuklarda yaşanan kardiyolojik sistem ağrılarının belirtileri oluşma nedenlerine göre değişiklik göstermektedir. Eğer sorun kalp zarında iltihaplanma oluşmasından kaynaklanıyorsa; hasta yatarken bu ağrılar artar öne doğru eğilme veya oturma sırasındaysa bu ağrılar azalmaya başlar. Bireyler daha gelişim çağındayken ve rahatsızlıklarını bile anlatamazken kalp kası sorunlarıyla mücadele edebilmektedir.  Çocuklarda meydana gelen kalp ağrılarının belirtilerine şu şekilde örnekler verebiliriz:

 • Eski neşesinin kaybolması
 • Sürekli yorgunluk ve bitkinlik yaşanması
 • Hızlı bir şekilde alınıp verilen nefesler
 • Ateş yükselmesi
 • Kalpte yaşanan çarpıntılar
 • Morarmalar veya diğer adıyla siyanoz oluşması
 • Bayılmalar
 • Aşırı bir terleme oluşması
 • Eklemlerde meydana gelen şişlikler ve oluşan ağrılar
 • Aritmi sorunları; kalp ritimlerinde meydana gelen düzensizlikler.
 • Kalpten gelen üfürüm sesleri
 • Ciltte döküntüler oluşması
 • Çabuk yorulma
 • Kalp kası ve ana arterlerde gözlemlenen anormallikler oluşması
 • Büyümede ve gelişmede yaşanan geriliklerin gözlemlenmesi
 • Sürekli huzursuzluk
 • Göğüs bölgesinde oluşan ağrıların oluşması
 • Ağrıların boyuna, çeneye, sırta ve sol kola yayılmaya başlaması
 • Sol kolda uyuşukluk başlaması
 • Ağrı nedeni kalp zarı iltihaplanmasıyla, şikayetin yatarken artması otururken veya öne doğru eğilirken azalması.
 • Hastanede doktor tarafından istenen göğüs grafisinde alınan sonuçta kalbin büyük çıkması

Nedenleri

Akciğer damarlarında oluşan darlıklar, şah damarında meydana gelen daralmalar, mitral kapakta yaşanan çökmeler, kalp kasında aşırı oranda gözlemlenen genişlemeler, kalpte oluşan delikler, tansiyon sorunu, kalp enfeksiyonları ve koroner damar rahatsızlıkları çocuklarda yaşanan kardiyolojik sistem ağrılarının nedenleri arasında yer almaktadır. Bu sorunlar arasında en sık olarak karşılaşılan kalp zarında meydana gelen iltihaplardır.

Bebeklerde daha doğuşta kardiyolojik sistem rahatsızlıkları önem kazanmaktayken çocuk yaşlardaki bireylerde de genetik rahatsızlıklar veya oluşan enfeksiyonlar kardiyolojik sistem rahatsızlıklarına neden olabilmektedir. Çocuklarda rastlanılan kalp zarı iltihapları; virüs, romatizmayla ilgili rahatsızlıklar veya bakterilerden kaynaklanabilmektedir.

Çocuklarda rastlanılan kalp ağrılarının en yaygın şekilde rastlanılan nedenlerine şu şekilde örnekler verebiliriz:

 • Çocuklarda rastlanılan kalp ağrılarının en sık rastlanılan nedenleri arasında kaburgalarda farklı etkenlere bağlı olarak oluşan iltihaplar gelmektedir. Oluşan ağrıların nedeni kaburgalarda, kas veya iskelet sisteminde meydana gelen iltihaplarsa; tedavide mehlemler ve sıcak uygulamalar kullanılmaktadır.
 • Kaburga anormallikleri bu ağrıların nedenleri arasında yer almaktadır. Bu rahatsızlığa kayan kaburga sendromu da denilmektedir.
 • Zatüre
 • Çeşitli enfeksiyonların oluşması
 • Astım atakları
 • Kalp kasındaki duuvarlarında doğuştan meydana gelen delikler
 • Kalp kasında yer alan kulakçıklarda yaşanan sorunlar
 • Kalp odalarında meydana gelen gelişim sorunları
 • Genetik sorunlar
 • Akciğer zarında meydana gelen rahatsızlıklar
 • Çeşitli nedenlerle organlarda, kemiklerde ve kaslarda oluşan zedelenmeler
 • Egzersiz sırasında yapılan ters hareketler sonucu alınan hasarlar
 • Astım atakları
 • Gastrit
 • Reflü
 • Beslenmedeki düzensizlikler. Aşırı yemek yemek ve sağlıksız beslenmek.
 • Psikolojik sorunlar ( anne babalarda gündeme gelen ayrılıklar, arkadaşlarından ayrılma, yakın birinin vefatı, okulda yaşanan sorunlar veya başarısızlıklar) oldukça sık bir şekilde kalp ağrısı nedeni olarak karşılaşılmaktadır.


Kullanıcı Yorumları ve Oyları

1 yıldız2 yıldız3 yıldız4 yıldız5 yıldız (Sizin oyunuz ilk olsun)
Loading...

© 2024 – Kalp Hastalıkları ve Tedavisi. Tüm Hakkı Saklıdır.

Okumakta olduğunuz bütün makalelerin hepsi bilgilendirme amacı ile hazırlanmaktadır. Okuduğunuz bütün tedavi metotları, ilaç isimleri doktor kontrolünde uygulanması gerektiği gibi, beslenme önerileri ise diyetisyen kontrolünde uygulanması gerekmektedir.