Kalp Krizi Korunma Yolları ve Tedavi Yöntemleri

Kalp rahatsızlığı önde gelen ölüm nedenlerinden biridir. Ancak bu durumun yazgı olduğunu düşünmek ihmalkarlıktır. Alınabilecek bir takım önlemlerle kriz riskinin önüne geçilebilmektedir.

Kalp Krizi Esnasında İlk Yardım Teknikleri ve Aspirin Kullanımı

Kalbe kan temininin aniden tıkanması kalp krizine neden olur. Kriz ani gelişen ve acil müdahale edilmesi gereken bir komplikasyondur. Bir takım ilaçlar ve teknikler kullanılarak tedavi uygulanabilir.

Kalp Krizi Belirtileri Kriz Anında Sol Kol Ağrısı Ve Tedavi yöntemleri

Her vakıanın kendine has belirtileri olmakla birlikte en yaygın olarak görülen belirtileri göğüs ağrısı ve sol kol ağrısı olarak bilinmektedir. Krizler oldukça tehlikelidir ve sonuçları ağır olabilmektedir.

Teşhis Yöntemleri
Koroner Bt Anjiyografi Yapım Aşamaları ve Zararları

Kalp ve damar sağlığı için bt koroner anjiyografi çekimi sayesinde çok kısa süre içerisinde hastaların kalp ve damarları hakkında 3 boyutlu görüntü alınabilmektedir.

Koroner Anjiyografi Nasıl Yapılır ve Komplikasyonları Nelerdir?

Kalp ve damar hastalıklarına sahip olan hastaların bütün tetkikler yapılmasının ardından hastaların tanısının kesin olarak konulabilmesi için koroner anjiyografi yapılarak tanı konulacaktır.

Kalp Grafisi Uygulaması ve Çekilme Aşamaları

EKG ismi de verilen kalp grafisi; kalp arterleriyle ilgili olan sıkıntılar, kalp ve damar rahatsızlıkları, kronik hale gelen kalp ve damar yetmezlikleri gibi çeşitli problemlerin teşhis be kontrolü sağlanmaktadır.

Belirtileri
Kalp Rahatsızlıkları Sağ veya Sol Kol Ağrısı Yapar mı?

Kalp hastalıklarından kaynaklanan ağrı vücudun hangi kolunda hissedilir, sol kolda hissedilen ağrı ile kalp rahatsızlıkları arasında bir bağlantı var mıdır hakkında makale

Mide Ağrısı ve Kalp Krizi Belirtileri ve Nedenleri

Mide ağrıları bazı durumlarda kalp krizlerinin belirtisi olabileceği gibi, kalp krizlerinin belirtileri arasında da mide yanmaları veya ağrıları yer almaktadır.

Fibromiyalji Kalp Ağrısı, Nedenleri ve Çözüm Yolları

Fibromiyalji rahatsızlıklarında göğüs bölgesinde sanki kalp krizi geçiriyormuş hissi veren şiddetli ağrılar meydana gelebilmektedir. Genel olarak bu ağrılar kaslarla veya kemiklerle ilgili olmaktadır.

Aort Damarı Hastalıkları
Aort Anevrizma Ameliyatı Sonrası Gelişen Komplikasyonlar

Aort anevrizması ameliyatı sonrasında kişilerde görülebilen komplikasyonlar, ameliyat sonrası riskleri, tedavi sonrasındaki iyileşme süreci ve süreç içerisinde dikkat edilmesi gerekenler.

Aort Stenozu Belirtileri ve Uygulanan Tedavi Yöntemleri

Aort stenozu; aort kapaklarında oluşan darlıkları ifade etmektedir.Aort stenozu rahatsızlıklarında; normal kapak çapı bir santimetrenin altına düşmesi durumunda hasta açısından risk olayı gündeme gelir.

Aort Çapı Normal Değer Aralıkları ve Risk Faktörleri

kalp kasının sol vertikülünden çıkan ve bir örümcek ağı gibi bütün vücuda yayılarak; organları, dokuları ve hücreleri besleyen aortun normal çapı kadınlarda ve erkeklerde farklı değerlere ulaşmaktadır.

Kalp Kapakçığı
Doğuştan Kalp Kapakçığı Eksikliğinin Nedenleri ve Tedavisi

Bazı kişilerde kalp kapakçığı doğuştan iki tane olabildiği gibi aynı zamanda hiç olmayabilir. Bunun nedenlerinin öğrenilmesi, tedavi kapsamında son derece önemlidir.

Kalp Kapakçığı Sarkması Belirtileri ve Nedenleri Nelerdir?

Toplumda % 2 oranında görülme sıklığına sahip olan kalp kapakçığı sarkması, ritim bozukluğu ile eş güdümlü semptomlarla ortaya çıkar ve zaman kaybetmeden tedavi edilmesi gerekir.

Kalp Kapakçık Enfeksiyonları Belirtileri ve Tedavi Yöntemleri

Kalp kapakçıklarında oluşan iltihaplar genel olarak ağır ilerler ve bu rahatsızlığa neden olan bakterilerin yapısına bağlı olarak farklı belirtiler ortaya çıkarırlar.

Kalp Ameliyatı
Kalp Nakli Nedir, Nasıl Yapılır ve Riskleri Nelerdir?

Özellikle kalbin temel işlevi olan kasılıp gevşemeyi sağlayan kaslarda meydana gelen tahribatlar sonucu ortaya çıkan kalp yetmezliğinde, son aşamada kullanılan tedavi kalp nakli olarak tanımlanabilir.

Kalbe Stent Takıldıktan Sonra Dikkat Edilmesi Gereken Konular

Hastanın kalbine stent takıldıktan sonra hayatında sağlıklı bir takım değişikler yapması, hem uygulamanın hem de yapılan tedavinin başarılı bir şekilde sonuçlanmasına yardımcı olacaktır.

Kalbe Stent Takılması ve Oluşabilecek Yan Etkileri

Kalbe takılan stent, kalp kasını besleyen damarlarda oluşan daralmalar veya tıkanmalar söz konusu olduğu durumlarda gündeme giren girişimsel bir yöntemdir.

Kalp Atışları
Yetişkinlerde Kalp Atış Hızı Kaç Olmalı?

Yetişkin kişilerde kalp atım hızı bir dakika içerisinde ne kadar olmalı, hangi değerler içerisinde atmalı, normal şartlar altında yetişkinlerde kalp bir dakika içerisinde ne kadar atmalı.

Çocuğun Kalbinin Hızlı Atması Nedenleri ve Belirtileri

Çocuklarda ve bebeklerde kalp atımlarının hızlı atması çoğu zaman kardiyolojik sistem rahatsızlıkları dışında sıradan bir iskelet veya kas sistemi ile ilgili nedenlere bağlı oluşabilmektedir.

Kulakta Kalp Atışları Duyulmasının Nedenleri ve Tedavisi

Kulaktan gelen kalp atımları sık olarak rastlanılan bir durum olup; çoğu zaman endişe yaratılmaması gereken ve oluşum nedenine bağlı olarak tedavi yöntemi planlanan bir rahatsızlıktır.

Kalp Hastalıkları ve Tedavisi

Kalp çizgili kaslardan oluşan, bir insanın yumruk büyüklüğünde olan bir organdır. En büyük görevi kanı bütün organlara ve de dokulara pompalamaktır. Vücut ısısının korunmasında önemli rol oyanamaktadır. Hormonların ve enzimlerin vücudun gerekli organ ve dokusuna ulaşmasını sağlamaktadır.

Konjestif Kalp Yetmezliği

Kalp yetmezliği kronik ilerleyen bir hastalıktır. Kalbin üst yarısı iki atriyon adı verilen kalp odacığı bulunur. Kalbin alt yarısında iki tane ventriküle adı verilen kalp odacığı bulunur. Ventriküller kanın vücudun diğer organlara ulaşmasını sağlar. Ventriküller yeterli miktarda kanı diğer organlara pompalayamadığı zamanlarda kalp yetmezliği gelişir. Kan akışını normale dönmesi amacıyla Anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörleri ilaçları kullanılarak daralmış kan damarlarının açılmasında kullanılır. Kullanılmakta olan ilaçlar yeterli olmadığı zamanlarda arterleri açmak amacıyla anjiyoplasti yöntemi uygulanır.

Miyokard İnfarktüsü

Halk arasında kalp krizi denmektedir. Korner arterin tıkanması sonucunda kalp kasına kan akışının aniden kesilmesi sonucunda yaşamı tehdit eden bir durumdur. Nefes darlığı, mide bulantısı, kusma, göğüste sıkışma hissedilir. Kalp krizinin bir an önce tedavi edilmesi gerekmektedir. İlk müdahale sırasında kan inceltici ilaçlar ve trombolitikler ilaçlar kullanılarak pıhtının oluşması engellenir. Cerrah tarafından tıkanıklığı gidermek amacıyla damarlara kateter adı verilen bir tüp yerleştirilir. Cerrah tarafından tıkanıklığın tekrar oluşmasını önlemek için stent takılır.

Koroner Arter

Kalp kasına kan sağlamakta olan arterlerin sertleşmesi ya da daralması sonucunda oluşur. Hastalığın tedavisinde sıklıkla ilaç tedavisi ilk olarak başlanır. Cerrahi yöntem kullanılarak Balon anjiyoplasti, stent yerleştirilmesi ya da koroner arter bypass ameliyatı yapılır.

Aritmi

Kalp atışlarının koordine edilen uyarıların düzgün olarak çalışmadığı zamanlarda kalbin çok hızlı, çok yavaş ya da düzensiz bir şekilde çalışmasına neden olur. İlaç tedavisi, kardiyoversiyon, Kateter ablasyon, kalp pili ya da cerrahi yöntemlerle tedavi edilir.

Konjenital Kalp Bozuklukları

Doğumsal meydana gelir. Valflerin, kalp duvarlarının, arterlerin bozulması sonucunda kan akışını yavaşlatacak ya da yanlış yönde akmasına neden olacaktır. Kalbin daha verimli çalışabilmesi ve pıhtıyı önlemek amacıyla ilaçlar reçete edilir. Kalp pili ya da açık kalp ameliyatları ile kalp kapakları onarılır.

Hiperkolesterolemi

Genetik bir hastalık olmaktadır. Doğumda başlar ve erken yaşta kalp krizi geçirilmesine neden olur. LDL kolesterolün çok yükselmesine neden olur. Tedavisi için yaşam tarzı değişikliği ve LDL kolesterolü düşürecek bir takım ilaçların reçete edilmesi gerekmektedir.

Angina

Kan akışının azalması durumunda ortaya çıkan göğüs ağrısı hastalığıdır. Tedavi amacıyla doktor tarafından reçete edilecek ilaçlar, anjiyo, stent takımı, kroner byypas ameliyatı gibi birçok tedavi seçeneği bulunmaktadır.

Kardiyomiyopati

Kalp kasının büyümesi ya da normalden daha kalın ve sert olması durumunda meydana çıkan bir hastalıktır. Kan pıhtılaşmasını önleyecek ilaçlar, kalp pilleri, cerrahi yöntem ve kalp nakli tedavi seçenekleri arasındadır.

Kardiyak Arrest

Kalp ani bir şekilde atmayı durdurduğu zaman ve kan akışı dolaşımını yapmadığı durumlarda ani kalp durması meydana gelir. Derhal müdahale edilmesi gereken, şok tedavisi uygulayarak kalbin çalışmasını sağlanması gerekmektedir.

Valvüler Kalp Hastalığı

Kalbin valfleri gerektiği gibi çalışmadığı zamanlarda ortaya çıkan bir hastalıktır. Cerrahi müdahale ile kalp kapaklarının onarılması gerekmektedir.

Perikardit

Kalbi çevrelemekte olan ince kese benzeri pedikardit şişmesi ve tahriş olması sonucunda görülmektedir. Ağrı kesici ilaçlar, kortikosteroidler ve çok fazla sıvı birikmesi sonucunda perikardiyosentez yöntemi ile sıvı boşaltılma tedavi seçenekleri bulunmaktadır.

Kardiyomegali

Büyümüş kalp olarak kalp kasının zayıflaması, koroner arter hastalığı sonucunda genişleyen kalp meydana gelir. İlaç kullanımı ve cerrahi yöntem kullanılarak tedavi edilir.

Endokardit

Kalbin iç astarının iltihaplanması sonucunda meydana gelir. Tedavisi için ilk olarak antibiyotik ilaçlar reçete edilir. Hasar gören kalp kapakçıklarını düzeltmek için cerrahi yöntem uygulanabilir.

Perikardiyal Effüzyon

Kalbin çevresinde bulunan çift katmanlı perikardiyum üzerinde çok fazla sıvı birikmesi sonucunda oluşur. İlaç tedavisi ilk olarak uygulanacaktır. İlaçların fayda etmediği durumunda sıvı boşaltımı ya da açık kalp ameliyatı ile tedavi edilir.

Aortik Stenoz

Kalbin aort kapağının daralması sonucunda kan akışının azalması ya da engellenmesine neden olur. Hastalığın başlangıç evresinde ilk olarak ilaç tedavisi uygulanacaktır. İlerlemesi durumunda kapağın onarılması ya da değiştirilmesi için ameliyat gereklidir.

© 2024 – Kalp Hastalıkları ve Tedavisi. Tüm Hakkı Saklıdır.

Okumakta olduğunuz bütün makalelerin hepsi bilgilendirme amacı ile hazırlanmaktadır. Okuduğunuz bütün tedavi metotları, ilaç isimleri doktor kontrolünde uygulanması gerektiği gibi, beslenme önerileri ise diyetisyen kontrolünde uygulanması gerekmektedir.