Kalp Kapakçığı Sarkması Belirtileri ve Nedenleri Nelerdir?

Toplumda % 2 oranında görülme sıklığına sahip olan kalp kapakçığı sarkması, ritim bozukluğu ile eş güdümlü semptomlarla ortaya çıkar ve zaman kaybetmeden tedavi edilmesi gerekir.

Kalp Kapakçığı Sarkması

Tıp literatüründe “Mitral Kapak Prolapsusu” olarak ifade edilen kalp kapakçığı sarkması, kalpte sol kulakçık ile karıncık arasındaki kan geçişinden sorumlu olan mitral kapağın, birçok farklı etkene bağlı olarak yapısal değişime uğraması neticesinde sarkık bir hal alması olarak tanımlanabilir. 

Hastalığın tam anlamıyla detaylandırılabilmesi adına öncelikli olarak; mitral kapağın yapısından genel ifadelerde bahsetmek gerekir. Mitral kapak, sol karıncık ile kulakçık arasındaki tek yönlü kan akışının düzenlenmesinde aktif olarak rol alır ve kalp kaslarının kasılma hareketi esnasında kapanarak, temiz kanın aorta iletilmesini dolayısıyla da vücut dokularına temiz kan dağıtımını sağlar.

Kalp kaslarının kasılması esnasında kapağın kapanıyor olmasının nedeni; iki yönlü kan geçişine izin vermemektir. Dolayısıyla bu durumu, kulakçık ile karıncık arasında temiz kan ikinci kez yön değiştirmez ifadesi ile açıklamak mümkündür.

Mitral kapağın görevini tam anlamıyla yerine getirememesi nedeniyle; atrium yani kulakçık ve vantrikül yani karıncık arasındaki kan geçişlerinde aksama meydana gelmesi muhtemeldir. Öyle ki, gerekli önlemler alınmadığı ve hastalığın tedavisinde geç kalındığı takdirde sarkma durumu, kapak yetmezliğine dönüşerek daha ciddi problemlerin önünü açar. 

Kalp kapakçığı sarkması tedavisi gören hastaların önemli bir kısmı tedavi aşamasında yüksek başarı yüzdeleri ile tedavi tamamlamış ve bir önceki paragrafta ifade edildiği gibi hastalığın, kapak yetmezliğine dönüşmesinin önüne geçmiştir.

Türkiye özelinde bakıldığında elde edilen veriler; hastalığın görülme olasılığının % 2 olduğunu ve kadın bireylerde daha çok karşılaşılan bir hastalık olduğu yönünde birleşir. Buna ek olarak; 50 yaş ve üzeri bireylerin hastalığa yakalanma risklerinin de önemli sayılabilecek ölçülerde artış gösterdiği belirtilmelidir.

Kalp Kapakçığı Sarkması Belirtileri

Hastalığın semptomları, uzun dönem kendilerini belli etmeme yetenekleri neticesinde erken teşhisin önünde büyük bir engel oluşturur ve kliniksel vakıaların geneline bakıldığında, hastalığın teşhisinin önemli ölçüde tesadüfsel olarak gerçekleştiği görülür. 

Ortaya çıkması muhtemel semptomları ise şu şekilde sıralamak mümkündür;

  • Kalp kaslarının hareketi esnasında ritim bozuklukları görülmesi.
  • Genellikle ritim bozukluğuyla ilintili olarak ortaya çıkan; denge problemleri ve halsizlik hissi.
  • Nefes alışverişinde yaşanan problemler.
  • Göğüs bölgesinde sıkışma hissi ve ağrı.

Görüldüğü üzere semptomların önemli bir kısmı; ritim bozukluğu hastalığı ile benzerlik gösterir ve bu durum da elbette, teşhisi zor olan hastalığın tedavisi önündeki engellerden birini oluşturur.

Kalp Kapakçığı Sarkması Nedenleri

 Hastalığın oluşumunu tetikleyen nedenler noktasında en net ortaya çıkan faktör; genetik yatkınlıktır. Kalp hastalıklarının tümünde olduğu gibi, kapakçık sarkmasında da genetik yatkınlık etkin bir rol oynar ve dolayısıyla, ailesinde daha önce bu hastalık ile karşı karşıya kalan bireyler risk grubu içerisinde yer alır.

Buna ek olarak; skolyoz hastalığı, polikistik böbrek hastalığı ve marfan sendorumu ve doğuştan gelen dokusal bozuklukların da hastalık üzerinde önemli ölçüde etkiye sahip olduğunu söylemek mümkündür.

Genel olarak bakıldığında; hastalığın oluşumunda etken rol alan faktörlerin kısıtlı bir alanda toplanmış olması, tedavi başarısının yükselmesi üzerinde avantajlı bir durum oluşturur ifadesini kullanmak yanlış olmayacaktır.

Kalp Kapakçığı Sarkması Tedavisi

Hastalığın tedavisi noktasında, kimi zaman herhangi bir müdahaleye ihtiyaç duyulmadığı gibi, kimi zaman da hastalık ilerleme gösterdiği takdirde ilaç tedavi ve cerrahi müdahaleye başvurulur.

İstatistiksel açıdan bakıldığında; kapakçık sarkması hastalıklarının tedavisinde cerrahi müdahaleye başvurma oranının % 15 ile % 20 arasında değişkenlik gösterdiğini görmek mümkündür. Diğer kalp hastalıkları ile kıyaslandığında bu oranın hayli düşük olduğu söylenebilir.

 

Eğer, kapakçıklardaki sarkma kalbin çalışma sistemini sekteye uğratmıyor ise takibe alınarak gelişimi izlenir  ve bu doğrultuda bir tedavi takvimi belirlenir. Etki göstermeye başlayan kapakçık sarkmalarında ise; öncelikli olarak ilaç tedavisi ile hastalığın kontrol altına alınması amaçlanır. Fakat, hastalık tesir derecesini arttırır ve kalpte kapakçık yetmezliği problemine doğru evrilme aşamasına geçer ise; cerrahi müdahale ile kapakçık değişimi yahut onarımı yapılarak hasta tedavi edilir.Kullanıcı Yorumları ve Oyları

1 yıldız2 yıldız3 yıldız4 yıldız5 yıldız (Sizin oyunuz ilk olsun)
Loading...

© 2024 – Kalp Hastalıkları ve Tedavisi. Tüm Hakkı Saklıdır.

Okumakta olduğunuz bütün makalelerin hepsi bilgilendirme amacı ile hazırlanmaktadır. Okuduğunuz bütün tedavi metotları, ilaç isimleri doktor kontrolünde uygulanması gerektiği gibi, beslenme önerileri ise diyetisyen kontrolünde uygulanması gerekmektedir.