Aort Koarktasyonu Ameliyat Sonrası İyileşme Süreci

Aort Koarktasyonuyla ilgili olarak yapılan ameliyatlar; aort damarının vücuttaki önemi ve beslemekle yükümlü olduğu olduğu organlara bağlı olarak büyük riskler taşıyabilmektedir.

Aort Koarktasyonu

Sol karıncıktan çıkan bu damar vücut mekanizmasında bulunan bütün organlara, dokulara ve hücrelere temiz kanı dağıtmakla görevli olan ana damardır.

Vücutta yer alan en önemli arter olan bu atardamarın kapaklarında doğuştan beri olan daralmalara aort koarktasyonu ismi verilmektedir. Kapak bölgesinde meydana gelen bu darlıklar konum olarak; kollara ve başa doğru ayrılan arterlerin ayrılmasının arkasından aort damarının aşağı doğru kıvrıldığı bölgedeki duktusun bulunduğu bölüme komşu olan ve ligamentum arteriosum ismi verilmiş olan kısmında oluşmaktadır. Bu daralmaların; aort arterlerinde yer alan kapakların üst bölümlerinde oluşması halinde, bu soruna bağlı olarak sol karıncık odasının yükü artmaya başlar ve sol karıncığın daha yoğun bir performansla çalışarak kas kütlesinin artmasına sebep olur.

Aort Koarktasyonu

Aort koarktasyonu zamanında fark edilmez ve daralmalar ilerleyerek buna bağlı kan basıncı yükselirse kalp kasında bulunan sol karıncık odasında yetersizlikler meydana gelir. Bu rahatsızlığın en büyük belirti ve bulguları daralmanın rastlanıldığı bölgeden karıncık odasına, beyine ve kollara kadar uzanan damarların içinde ortaya çıkan yoğun kan basıncı olmaktadır. Darlığın oluştuğu bölümden sonraki kısımlarda kan basıncı azalmaya başlar. Bunun sonucunda kol bölgeleri normal gelişimine devam ederken bacak bölümündeki gelişimde sorunla güçsüzlük ve gelişim gerilemeleri oluşmaya başlar.

Aort koarktasyonu bazı durumlarda hastada herhangi bir şikayet oluşturacak belirti göstermeden ortaya çıkarak ilerleyebilmektedir. Hastalarda faklı bir nedenle yapılan muayene sonucunda kalp kasından gelen üfürüm sesleri, kan basıncında meydana gelen artışlar sonucu tamamen tesadüfe bağlı bir şekilde kendini belli eder. Sağlıklı bir insanda bacak bölgesindeki basınç kol bölgesindeki basınçtan daha fazla iken aort koarktasyonu rahatsızlığına sahip olan hastalarda bu durumun tam tersi olarak kollardaki kan basıncı bacaklardaki kan basıncından daha fazla olmaktadır.

Ameliyat Sonrası İyileşme Süreci

Aort koarktasyonuyla ilgili olarak yapılan cerrahi müdahaleler; kardiyolojik sistem rahatsızlıkları arasında; risk unsurunu en fazla taşıyan operasyonlardır. Bu nedenle; aort koarktasyonu konusunda ameliyat yapılmadan evvel dikkatli bir şekilde karar vermek gerekmektedir.

Aort koarktasyonuyla ilgili yapılan cerrahi müdahaleler sonrasında hastanın beslenmesi konusunda oldukça titiz davranması gerekmektedir. Kendisine hastaneden çıkarken doktorlar, hemşire veya diyetisyen tarafından verilecek olan beslenme planı konusunda gösterdiği hassasiyet, yapılan operasyondan sonra oluşacak iyileşme sürecinin kısalmasına neden olacaktır. Bunun yanında hastanın gerekli olan kontrollerine zamanında ve aksatmadan gitmesi hem ağrılarının azalmasına hem de tedavinin başarılı sonuçlanmasına yardımcı olacaktır.

Yapılan operasyon sonrasında evde bakımı devam eden hastanın iyileşme sürecinin kısalmasına yardımcı olacak bir takım kurallar bulunmaktadır. Bu kurallara uyulması hastanın daha kolay toparlanarak günlük hayatına sağlıklı bir şekilde geri dönmesine yardımcı olacaktır. İyileşme sürecinin kısalmasına yardımcı olan kurallara şu şekilde örnekler verebiliriz:

 • Hastanın beslenmesi konusunda verilen diyet programına eksiksiz uyması gerekmektedir.
 • Hastanın kendisini ve kalbini yoracak hareket ve davranışlardan uzak durması
 • Kendisine doktor tarafından verilen ilaçların aksatılmadan zamanında alınması konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi
 • Kontrollerini aksatmaması
 • Her türlü stres ve psikolojik sorunlardan uzak kalması
 • Vitamin içerikli besinleri tüketmeye özen göstermesi
 • Yaşam şeklinde gerekli olan iyileştirmelerin yapılması
 • Alkol ve sigaradan kesinlikle uzak kalınması
 • Uyuşturucu ve benzeri maddelerden uzak kalınması

Komplikasyonlar

Aort koarktasyonu sorunu hastalarda çok önemli sıkıntılara neden olabilmektedir. Vücut mekanizmasında sahi olduğu işlevi nedeniyle kardiyolojik sisteme bağlı olan en önemli arter aort atardamarı olmaktadır. Yüksek oranda kan basıncının dolaşımını sağlaması nedeniyle bu damarla ilgili yapılan cerrahi müdahalelerde risk oranı oldukça fazla olmaktadır.Aort atardamarlarıyla ilgili olan cerrahi müdahalelerin bu kadar yoğun risk taşımasının en önemli nedenlerinden biri de vücut mekanizmasında yer alan bütün organların, dokuların hatta en küçük hücrelerin bile bu damar vasıtasıyla gerekli olan vitaminleri, mineralleri, oksijeni ve diğer besinleri alarak faaliyetlerini sürdürmesidir. Aort koarktasyonu ile ilgi yapılan cerrahi müdahalelerde oluşabilecek riskleri veya komplikasyonları şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Genel anesteziye bağlı olarak meydana gelen sorunlar
 • Kalp kasının durması
 • Aşırı miktarda oluşan kan kayıpları
 • Cerrahi müdahale sonrası ortaya çıkabilecek riskler
 • Bireysel işlevlerde meydana gelen bozukluklar
 • Kandaki parametre oranlarında düşüşler yaşanması
 • Ameliyat esnasında veya sonrasında enfeksiyon ortaya çıkması
 • Kanda pıhtı atılması
 • Aşırı kilo kayıpları oluşması
 • Damarlarda meydana gelen yırtılmalar
 • Sinirlerde oluşan hasarlar
 • Solunumun yavaşlaması daha sonra da tamamen durması

Dikkat Edilmesi Gerekenler

Aort koarktasyonuyla ilgili cerrahi müdahale geçiren hastaların; yapılan bu operasyon sonrasında da dikkat etmesi gereken bir takım hususlar bulunmaktadır. İyileşme sürecini hızlandırılan bu hususlara şu şekilde örnekler verebiliriz:

 • Hastanın doktor tarafından verilen ilaçlar konusunda titiz davranması gerekmektedir. İlaçlarını aksatmadan ve zamanında almalıdır.
 • Alkol sigara gibi maddelerin kullanımına son vermelidir.
 • Kontrollerine zamanında ve aksatmadan gitmelidir.
 • Stresten ve psikolojik baskından kesinlikle uzak durmalıdır.
 • Doktor tarafından önerilen kardiyolojik sistemle ilgili olan egzersizleri düzenli olarak uygulaması gerekmektedir.
 • Beslenmesi konusunda dikkatli olmalı, kendisine hastaneden çıkarken verilen diyet programını uygulamalıdır.


1 yıldız2 yıldız3 yıldız4 yıldız5 yıldız (1 votes, average: 4,00 out of 5)
Loading...

© 2024 – Kalp Hastalıkları ve Tedavisi. Tüm Hakkı Saklıdır.

Okumakta olduğunuz bütün makalelerin hepsi bilgilendirme amacı ile hazırlanmaktadır. Okuduğunuz bütün tedavi metotları, ilaç isimleri doktor kontrolünde uygulanması gerektiği gibi, beslenme önerileri ise diyetisyen kontrolünde uygulanması gerekmektedir.