Kalp Ameliyatı Sonrasında Alınan Rapor Yüzdesi

Kalp ameliyatı olanlar ameliyattan sonra aldıkları raporlara göre özürlü dilimine girerler mi, alınan raporun oranı nedir, yüzde kaç oranında rapor alabilirler hakkında makale.

Kalp Ameliyatı Sonrası Sağlık Kurulu Raporu

Toplumda oldukça yaygın görülen ve ciddi sağlık problemlerine neden olan kalp hastalıkları ile ilgili ameliyat tedavileri neticesinde sağlık kurulu raporu alabilmek mümkündür. Hayat kaybına bile neden olabilen ağır bir rahatsızlık olan kalp hastalıklarının ameliyat ile tedavi edilmesi mümkünse de ameliyat sonrası risklerin devam etmesi, ameliyat sürecinin ağır olması ve sonrasında büyük özen gerektirmesinden dolayı oranı yüksel olan rapor alabilmek mümkündür.

Türkiye’de verilen sağlık kurulu raporlarındaki oranları sakatlık oranı cetveline göre verilir. Bu cetveldeki oranlara göre alınan engelli raporlarındaki oranlar değişkenlik göstermektedirler. Söz konusu cetvele göre uygulanan engelli oranları Şu şekildedir:

Hastalık Engelli oranı
Aritmi Ameliyatı Yüzde 50
Kardiyomiyopati Ameliyatı Yüzde 100
Kalp Yetmezliği Ameliyatı Yüzde 30 – 50
Kalp Kapak Ameliyatları Yüzde 30 -50
Koroner Arter Ameliyatları Yüzde 30 -50

Bu oranlara göre alınabilecek olan engelli raporları ameliyatın gerçekleştirildiği hastanenin sağlık kurulu aracılığıyla düzenlenmektedir. Ameliyat sonrası doktorunuza yapılacak olan müracaat ile engelli raporunun ilk aşaması gerçekleştirilir. Daha sonra toplanan sağlık kurulu bir takım şartlara göre hangi oranlarda engelli raporu verileceğine karar verir. Göz önüne alınan durumlar şöyledir:

  • Ameliyatın hangi kalp hastalığı için uygulandığı
  • Ameliyatın nasıl geçtiği, sonuçlarının neler olduğu
  • Ameliyat sonrası iyileşme durumu
  • Kişide kalp harici bulunan diğer hastalıklar

Tüm bu etmenler göz önüne alınarak sağlık kurulu sakatlık oran cetveline göre belli bir oran belirleyerek engelli raporunu düzenlemektedir. Tam teşekküllü bir hastaneden alınan bu rapor sayesinde çeşitli engellilik şartlarına göre devlet tarafından düzenlenen bir takım kolaylıklardan ve avantajlardan yararlanmak mümkün olabilmektedir.

Rapor Engelli Oranları

Kalp ameliyatları sonrasında alınan raporlarda belirtilen oranlar kimi durumlarda hastaneden hastaneye, doktordan doktora farklılık gösterebilmektedir. Rapor verilirken kaynak olarak kullanılan cetvelde her hastalık için özel olarak oranlar belirtilmiş olsa da uygulamada aynı hastalık için farklı oranlarda raporlar verildiği görülmektedir. 

Aynı tür kalp ameliyatı için farklı oranlarda engelli raporu düzenlenmesi kimi zaman olagelen bir durumdur.

Bu duruma sebep olan etkenleri şu şekilde sıralamak mümkündür:

  • Kişilerde bulunan ve kalp hastalığından başka rahatsızlıkların bulunması
  • Ameliyat sonrası kişideki sağlık koşullarının birbirinden farklı olması
  • Ameliyatın başarı oranın herkeste farklı şekillerde görülmesi

Bu ölçütler ışığında aynı kalp hastalığı için aynı ameliyatın uygulandığı kişilere farklı oranlarda sağlık kurulu raporu verilebilmektedir. 

Bu tür durumlar görülebildiği için kalp ameliyatı olanlar ameliyat sonrası aldıkları raporlardaki oranların yanlış veya eksik olduklarını düşünürlerse bu rapora itiraz etme hakkına sahiptirler. Bu durumda alınan bu rapor hakem hastanesine gidecektir. Sağlık müdürlüğüne yapılacak olan itiraz neticesinde hakem hastaneye gönderilen rapor burada bir kez daha gerekli kontroller yapıldıktan sonra ya oranın artması, ya düşmesi ya da aynı kalması şeklinde yeniden düzenlenmektedir. Hakem hastanesinde düzenlenen bu rapor artık kesin rapor artık kesin bir rapordur.

Kalp ameliyatları hastalıklara göre değişkenlik göstermektedir

 

Ameliyat Sonrası Raporların Faydaları

Kalp ameliyatlarından sonra alınan engelli raporları kişilere birçok farklı avantaj ve fayda sağlayabilmektedir. Bu tür durumlardan faydalanmak açısından rapordaki oranlar çok fazla önemli olduğu için bu oran ne kadar yüksek olursa elde edilebilecek olan faydalar da o kadar yüksek olabilmektedir. Engelli raporu ile birlikte elde edilebilecek olan bazı avantajlar şunlardır:

  • Vergi indirimlerinden faydalanmak
  • Erken emekli olabilmek
  • Malulen emekli olabilmek

Sosyal devlet anlayışı içerisinde engelli raporu olan kişilere uygulanan bu tür hizmetlerden sorunsuz ve rahat bir şekilde faydalanabilmek için mutlak surette en doğru engelli oranını gösteren raporu almak gerekmektedir. Bu açıdan sakarlık oran cetvelindeki oranlar oldukça önemlidir.

Tüm bu sebeplerden ötürü kalp ameliyatları sonrası engelli raporu alınması büyük bir öneme sahiptir ve kesinlikle ihmal edilmemelidir. Eğer alınan raporda bir yanlışlık veya eksiklik olduğu düşünülüyorsa kesinlikle rapora itiraz edilmeli ve hakem hastaneye gönderilmesi sağlanmalıdır. Aksi takdirde kişiler açısından büyük mağduriyet oluşturabilecek durumlar meydana gelebileceği için bu durum kesinlikle ihmal edilmemelidir.1 yıldız2 yıldız3 yıldız4 yıldız5 yıldız (18 votes, average: 3,44 out of 5)
Loading...

© 2024 – Kalp Hastalıkları ve Tedavisi. Tüm Hakkı Saklıdır.

Okumakta olduğunuz bütün makalelerin hepsi bilgilendirme amacı ile hazırlanmaktadır. Okuduğunuz bütün tedavi metotları, ilaç isimleri doktor kontrolünde uygulanması gerektiği gibi, beslenme önerileri ise diyetisyen kontrolünde uygulanması gerekmektedir.