Kalp Hastalıklarına Bakan Bölüm ve Kalp Doktorları

Kalp kası ve damarlarla ilgili sorunlar konusunda baş vurulacak ilgili bölüm Kardiyoloji servisleridir. Eskiden iç hastalıklarının altı bölümü olan çalışan kardiyoloji günümüzde başlı başına bir servistir.

Kalp Hastalığına Bakan Bölümler

Günümüzde dünyada yaşanmakta olan ölüm oranlarında; ağırlıklı bir ortalamayı kalp ve damarlarla ilgili rahatsızlıklar tutmaktadır. Çevresel etkenler, yoğun hayat temposu; ilk olarak beslenme düzeninde sağlıksız yaklaşıma neden olmuş, daha sonra da buna bağlı olarak vücut sağlığını risk oluşturan tehlikelere maruz kalmıştır. Vücut mekanizması olarak görev yapmakta olan kalp kası bu durumdan en çok etkilenen organ olmaktadır.

Kalp kası her an hiç durmadan çalışarak; vücutta yer alan organlara, dokulara ve hücrelere ihtiyaçları olan besinleri, vitaminleri, minareleri ve oksijeni kan yardımıyla iletmektedir. Kirli kanın da vücutta temizlenmesine yardım eden kalp; çevresel faktörlerin etkisiyle yorulmakta birçok rahatsızlığın oluşması sonucu tükenmektedir.

Kalp ve damar rahatsızlıkları belirtileri konusunda bilinçli olmak; hem vücudu hem de kalbi korumak, bu soruna neden olan faktörleri saptayarak oluşmasına engel olmak veya oluşması durumunda gereken tedbirleri almak; bazı durumlarda hayati önem taşımaktadır. Bu nedenle kalp ve damarlarla ilgili şikayetler, ortaya çıkan belirtiler ciddiye alınıp; zaman yitirmeden gerekli önlemlerin alınması amacıyla bir doktor kontrolünde bulunmak gerekmektedir.

Kalp kası ve damarlarla ilgili rahatsızlıklar konusunda başvurulması gereken bölüm kardiyoloji servisleridir. Bu bölüm kalp kasıyla ilgili şikayetlerinizi değerlendirerek gerekli  araştırmalar ve tahlilleri yaparak ya tedavinize başlar ya da gerekli görülmesi halinde sizi ilgili bir başka servise yönlendirir.

Kardiyoloji Bölümü

Geçmişte iç hastalıklara bağlı olarak faaliyet göstermekte olan kardiyoloji; günümüzde kardiyovasküler sistem rahatsızlıklarıyla ilgili risklerin artmasına bağlı olarak başlı başına kardiyovasküler sistem ilgili rahatsızlıklarla ilgilen bir bölüm olmuştur. Bilhassa son otuz sene içinde büyük ilerleme gösteren kardiyoloji servisleri; tıp biliminde kardiyovasküler sistem ilgili bütün gelişmeleri ve araştırmaları yakından takip ederek başarılı çalışmalar göstermeye devam etmektedir. Kardiyoloji servislerinin bölümlerini şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Kalp elektrofizyolojisi
 • Girişimsel veya cerrahi kardiyoloji servisleri

Bu servisler eşliğinde kardiyoloji bölümleri; bünyesinde çalışan doktorları, araştırma görevlileri ve cerrahlarıyla kardiyovasküler sistem rahatsızlıklarla ilgili olarak her geçen gün yeni tanı, teşhis ve tedavi yöntemleri ortaya çıkarmaktadır. Kardiyoloji bölümü ve bu bölümde çalışan doktorları, kardiyologları ve cerrahlarının yaptıkları çalışmalar sırasında en yoğun şekilde karşılaştıkları ve tedavi ettikleri rahatsızlıkları şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Hipertansiyon rahatsızlıkları
 • Aritmi diye adlandırılan ve kalp ritminde oluşan bozukluklar
 • Kroner damar hastalıkları gibi ortaya çıkan aterosklerotik kalp hastalıkları
 • Doğuştan meydana gelenkardiyovasküler sistem sorunları
 • Endokrinoloji ve nefroloji gibi bölümlerinde ilgi alanına girmekte olan hipertansiyon, kolesterol yüksekliği, diyabetik tarzındaki sorunlara dayanarak ortaya çıkan kalp yetmezlikleri, kalp kapak rahatsızlıkları tarzında olan rahatsızlıkların teşhis ve tedavisi de kardiyoloji servisinin ilgi alanına girmektedir.

Kardiyoloji servisinin kalp ve damar rahatsızlıklarıyla ilgili şikayetlerle kendisine baş vuran hastalarının sorunlarına gerekli olan teşhisin yapılması ve uygulanacak tedavi yönteminin belirlenmesi amacıyla yararlandığı bir takım araçlar bulunmaktadır. Bu araçları şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Ekokardiyografi
 • Kalp stres testi olarak adlandırılan bu yöntem eforlu EKG veya efor testi olarak da isimlendirilmektedir.
 • Elektroekokardiyografi ile ilgili teşhis yöntemleri
 • Taşınabilmesi mümkün olan holter monitörü olarak da isimlendirilen taşınabilen EKG cihazları
 • Koroner anjiyografi
 • Kanda oluşan enzimlerin düzeylerini kontrol eden cihazlar

Kardiyovasküler sistem ilgili sorunları veya şikayetleri olan hastalar ilk olarak hastanelerin acil servisine başvurarak burada bulunan doktorlar hastanın ortaya çıkan şikayetlerine bağlı olarak hastayı ilk olarak gerekli testleri ve tahlilleri yapılsın diye ya dahiliye servisine ya da nöroloji servisine yönlendirir. Burada gerekli olan test ve tahliller yapılıp hastanın kardiyovasküler sistem ilgili sorunu olduğu anlaşılınca doktorlar tarafından kardiyoloji veya kalp damar cerrahisi servisine yönlendirilir.

Kardiyologlar

Kardiyovasküler sistemle ilgili olan rahatsızlıkları bulunan hastaların bir an önce sağlıklarına kavuşabilmesi amacıyla gerekli olan teşhis ve tedaviyi yapan bu konuda uzmanlık alan doktorlar kardiyologlardır. Farklı bir anlatımla kan damarları ve kardiyovasküler sistemi etkileyen sorunların tanılarının konulması ve gerekli olan tedavi yönteminin saptanarak uygulanması veya önlenmesi amacıyla uzmanlaşmış doktorlara kardiyolog ismi verilmektedir.

Kalp Hastalıklarıyla İlgilenen Doktorlar

 

Kalp kası rahatsızlıkları genel olarak uzun bir süreci kapsayan rahatsızlıklar arasında bulunmaktadır. Bu rahatsızlıkların tedavisinde kardiyologlar; hastayla birlikte yakın bir iletişim halinde bulunarak tedavisi konusunda gerekli olan bütün çalışmaları uygularlar.  Bu konuda kardiyologların karşılaştığı sorunlar genel olarak; kardiyovasküler sistem rahatsızlıkları, hipertansiyon, angina, koroner kalp hastalıkları ve kalp yetmezliği sonucu kalbin faaliyetlerine son vermesidir.

Kalp Doktorlarının Görevleri

Kalp doktorları ya da kardiyologların görevlerini şu şekilde sıralamak mümkündür:

 • Yapılan tıbbi tahlil, analiz ve testleri kontrol ederek hastanın tedavisine yön vermek
 • Kalp rahatsızlıkları konusunda teşhis, tedavi ve önleme yolunda gerekli olan çalışmaları yapmak
 • Kalp kasının çalışmasındaki fonksiyonlarını kontrol etmek için gerekli olan ekokardiyogram gibi testlerin kullanılması
 • Koroner anjiyografi uygulaması konusunda yeterli olması
 • Hastalara tedavi konusunda gerekli olan ilaçların reçetelerini düzenlemek
 • Uzun süre bakım alması gereken hastaların kontrollerini yapmak
 • Yapılan araştırmaları kontrol etmek


Kullanıcı Yorumları ve Oyları

1 yıldız2 yıldız3 yıldız4 yıldız5 yıldız (Sizin oyunuz ilk olsun)
Loading...

© 2024 – Kalp Hastalıkları ve Tedavisi. Tüm Hakkı Saklıdır.

Okumakta olduğunuz bütün makalelerin hepsi bilgilendirme amacı ile hazırlanmaktadır. Okuduğunuz bütün tedavi metotları, ilaç isimleri doktor kontrolünde uygulanması gerektiği gibi, beslenme önerileri ise diyetisyen kontrolünde uygulanması gerekmektedir.