Kalbe Giden Damar Türleri Nelerdir ve Nasıl Çalışırlar?

Kalbin sağlıklı şekilde çalışması adına ve insan vücuduna kan pompalayabilmesi için birçok damar bulunur. Bu damarların hepsinin görevi birbirinden farklıdır.

Kalbe Giden Damar Türleri

İnsan vücudu dolaşım sisteminin desteği ile oksijen ve besin ile beslenir. Kalp bir istisna değildir. Koroner dolaşım, kalbi besleyen ve tahliye edenlere karşılık gelir. Koroner arterler, bir taç gibi, kalbi çevreleyen yollardan dolayı adlandırılır. Kalbin çalışmasını ve kan dağılımı sağlaması birçok damar görev görür. Kalbe giden damarlar;

Koroner Arterler

Kalbin beslenmesini sağlayan 2 ana koroner arter vardır. Sol ve sağ koroner arterler olarak isimlendirilir. Aort  içindeki sol ve sağ  aort sinüslerinden meydana çıkar. Aort sinüsler sol ve sağ kanat arkasında aort içinde bulunan küçük açıklıklar bulunur. Aort kapağı kalp rahatladığı zaman kanın geri akışı bu vana ceplerini doldurmaktadır. Bu sayede kanın koroner arterlere girmesine izin verilir.

Soldaki koroner arter ilk başta dalları sol ön inen verecek bir şekilde, aynı zamanda da ön interventriküler arterdir.  Bireylerin % 20 ile 25’inde, sol sirkumfleks arter posterior interventriküler artere katkıda bulunur. Sağ koroner arter  dalları öne doğru marjinal arter oluşturmak üzere. İnsanların % 80 ile 85’inde posterior şekilde posterior interventriküler arter içine de girer.

Kardiyak Damarlar

Kan, subendokardiyumdan  miyokardiyum boyunca uzanmış küçük kollar olan thebesian venlere ilerlemektedir. Bunlar daha sonrasında koroner sinüse boşalan daha büyük damarlara kadar akar. Koroner sinüs sol atriyum ve sol ventrikül arasında uzanmakta olan koroner sulkusun arka yüzünde yer alan kalbin ana damarıdır. Sinüs  sağ atriyuma geçer. Sağ atriyumda, koroner sinüsün açılması sağ atriyoventriküler orifis ve inferior vena cava orifisi arasında yer alır. Burada kolları kolları koroner sinüse drenedir.

  • Büyük kalp damarıana koludur. Kalbin zirvesinden köken almaktadır. Koroner sinüsün içine anterior interventriküler oluğu koroner sulkus içine ve kalbin sol tarafına doğru takip eder.
  • Küçük kalp damarıda kalbin ön tarafında yer almaktadır. Bu damar koroner sinüse katılmak adına kalbin sağ tarafından geçmektedir.
  • Kalbin sağ tarafını drene eden farklı bir damar da orta kalp damarıdır.Kalbinizim arka yüzeyinde yer alır.
  • Son 2 adet damar da kalbin arka yüzeyin bulunmaktadır.
  • Sol posterior tarafta sol marjinal ven vardır.
  • Merkez ise koroner sinüse katılmak adına posterior interventriküler sulkus boyunca uzanmakta olan sol posterior ventriküler venyer alır.

Kılcal Damarlar

Kılcal damarları venüllere bağlayan küçük damarların bir türüdür.  Kanda bulunan besin maddelerinin vücut dokularına geçmesini sağlayan çok ince duvarları bulunur.  Vücut dokularında var olan atık ürünler de kılcal damarlara vücuda geçebilme özelliğine sahiptir. Bundan dolayı bu türler değişim kapları olarak da insanlar tarafından bilinmektedir.

Venüller

Bir doku içindeki kılcal damarların grupları, venüller adı verilen küçük damarlar oluşturmak için yeniden bir araya getirilmiştir. Venüller kılcal olan damarlardan kan alma işlemi yapar ve damarlara kadar süzülür.

Damarlar

Kanı kalbe geri taşıyan kan damarlarıdır. Kanın kalpten akmasını durduran vanalar içerebilirler.

Kalp Ve Kan Damarları Ne Yapar?

Kalbin ana işlevi vücudun etrafındaki kanı pompalamaktır. Kan besinleri ve atık ürünleri taşır. İnsan yaşam için hayati önem taşır. Kanda bulunan temel besinlerden biri oksijendir. Kalbin sağ tarafı, vücuttan eksik oksijen (oksijensiz kan) eksik kanı almakla görevlendirilmiştir.  Sağ atriyum ve sağ ventrikülden geçtikten hemen sonra bu kan akciğerlere kadar pompalanır. Bu pompalama sonrasında kan oksijen alır ve karbondioksit adı verilen başka bir gazın kaybolmasını sağlar.  Akciğerlerden bir defa kan sol atriyuma kadar geri akar. Daha sonrasında sol ventriküle geçer ve vücudu besleyen ana atardamar (aort) içine kadar pompalanır. Oksijenli kanlar daha sonra tüm vücut dokularına kanın damarları ile taşınmaktadır. Burada oksijen ve diğer besin maddeleri ile birlikte vücudun temel işlevlerini yerine getirmek adına kullanıldıkları hücrelere geçer. Bir kan damarı ana işlevi vücudun etrafında kan taşımaktır.  Bu damarlar da kanın basıncının kontrol edilmesinde önemli düzeyde rol oynar. İnsan vücudunun her yerinde bu damarlardan bulunur. Beş ana kan damarı türü vardır: arterler, arterioller, kılcal damarlar, venüller ve damarlardır.

Kalbe Kanın Akımı

Diğer kaslar gibi kalpte bulunan kaslarda iyi bir kan kaynağına ihtiyaç duyar. Arterler kalp kasına kan alır. Bunlar, soldaki ventrikülden vücuda kan alan büyük arterden ayrılan ilk arterlerdir.

  • Sağ arter esas olarak sağ ventrikül kasını besler.
  • Soldaki arter hızla ikiye ayrılır ve geri kalan kalp kasını beslemektedir.
  • Ana arterler tüm kalbin kaslarını beslemek için birçok küçük dallara ayrılmaktadır.


Kullanıcı Yorumları ve Oyları

1 yıldız2 yıldız3 yıldız4 yıldız5 yıldız (Sizin oyunuz ilk olsun)
Loading...

© 2024 – Kalp Hastalıkları ve Tedavisi. Tüm Hakkı Saklıdır.

Okumakta olduğunuz bütün makalelerin hepsi bilgilendirme amacı ile hazırlanmaktadır. Okuduğunuz bütün tedavi metotları, ilaç isimleri doktor kontrolünde uygulanması gerektiği gibi, beslenme önerileri ise diyetisyen kontrolünde uygulanması gerekmektedir.