Kalp Enzimlerinin Yükselme Nedenleri ve Normal Değerlere İnmesi

Kalp enzimleri;vücutta meydana gelen bir takım reaksiyonların düzenlenmesi konusunda yardımcı olmak amacıyla kendiliğinden ortaya çıkan proteinlerdir.

Kalp Enzimleri

Sadece insanlarda değil bütün canlılarda oluşan biyokimyasal reaksiyonlar konusunda görevli olarak aktivasyon enerjisinin düşmesine yardımcı olan biyolojik katalizörler enzim olarak adlandırılır. Kalp kası farklı nedenlerden dolayı bir kriz geçirdiğinde; birtakım enzimlerin ağır bir şekilde kana sızmasına neden olur. Enzim; vücutta oluşan bazı kimyasal reaksiyonları düzenlemeye yardımcı olmak amacıyla ortaya çıkan özel proteinlerdir. Bu nedenle kalp krizi geçirmesinden şüphe edilen bir hastadan bu konuda emin olmak amacıyla kan tahlili yapılarak kalp enzimleri kontrol edilir. Enzimler yapısal olarak iki ayrı gurupta incelenmektedir. Bunlar:

 • Bileşik enzimler
 • Basit enzimler

Bileşik enzimler kendi bünyesinde;. protein ve mineral diğer ismiyle mineral madde enzimleri ile protein ve vitamin enzimleri olarak iki ayrı guruba ayrılmaktadır. Bileşik enzimlerin vitamin olan kısmına prostatik grup enzim ya da koenzim; protein olan bölümüne apoenzim ismi verilmektedir. Metal iyonlarıyla mineral maddeler maddeler de enzim aktivatörleri olarak adlandırılır.  Yapılarına uygun olarak birlikte, işbirliği içinde faaliyet gösteren bileşik enzimlerde etki edilecek maddeyi protein bölümü saptarken koenzim de aynı anda olması gereken reaksiyonun gerçekleşmesini sağlar. Ortaya çıkan organizmaların vitamin veya metal iyonu konusunda herhangi bir eksikliği olması durumunda protein bölümleri gerekli olan reaksiyonların oluşmasını sağlayamaz.

Basit enzimler; bileşik enzimlerin aksine sadece proteinlerden oluşmaktadır. Bu enzimler de sindirim enzimleri ve üreaz enzimler olarak iki bölüme ayrılmaktadır. Bileşik enzimler gibi basit enzimlerde de oluşması gereken reaksiyonlar vitamin bölümleri tarafından gerçekleştirilmektedir.

Kan testleri sırasında enzimler incelenerek hastanın ne zaman kalp krizi geçirdiğini ve hücrelerde ne kadar hasar oluştuğunu saptayabiliyor. Isı, PH, su ve substrat değerlerin etkisinde kalarak reaksiyon veren enzimlerim sınıflandırılması şu şekilde olmaktadır:

 • Liazlar
 • Transferazlar
 • Hidrolazlar
 • Oksidoredüktazlar
 • Ligazlar
 • İzmomerazlar

Yükselme Nedenleri

Kalpteki enzimlerin yükselme nedenleri çeşitlerine göre farklılıklar göstermektedir. Hastanın kalp kasında oluşan sorunlara ve hasarlara karşı kalp kasına dolan enzimlerin kanda ortaya çıkması yaşanan veya yaşanmak üzere olan sorunla ilgili bilgi vermektedir. Enzim değeri ne kadar yüksekse oluşan sorun veya hasar o denli ciddi olmaktadır. Buna şu şekilde örnek verebiliriz:

Kalp Enzimleri

 

 • Kalp enfarktüsü esnasında troponin T, I düzeylerinde yükselme görünür.
 • Enfarktüs oluşmadan ortalama altı saat önce kreatin fosfokinaz yani kısaca CPK yükselmeye başlar
 • Akut romatizmal kadrit
 • Miyakardiyal enfaktüs
 • Anjiyo kardiyiyografi ameliyatlarından sonra
 • Glutamik oksal asetik transaminase kısaca SGOT enfarktüs sonrasında on iki saat geçtiğinde yükselmeye başlar
 • Pulmoner arter trombozu
 • Akut hale geçen kroner yetmezlikler
 • Anjina pektoris taşiaritmenin meydana getirdiği ataklar
 • Serum laktik dehirogenaz kısaca LDH ise enfarktüs sonrasında yirmi dört saat ile kırk saat geçtiğinde yükselmeye başlar.

Kanda bulunan enzimler vücudun bir nevi dili olmaktadır. Bu enzimlerin artışları sorunun ciddiyetini ortaya koymaktadır. Örneğin;

 • SGOT kalp hastalıklarında yüksek değerler vermektedir.
 • HDL ile LDL nin yükselmesi oluşabilecek kalp hastalığı riskini belirtmektedir.

Kalp enzimlerinin yükselme nedenleri kısaca şu şekilde açıklanabilir:

 • Kalp krizi belirtisi
 • Enfarktüs
 • Kalp kası hasarları
 • Kalp kapakları hasarları

Normal Değerleri

Kalp enzimleri; diğer enzimlerde olduğu gibi vücutta bulunan biyolojik katalizörlerin görevini üstlenen spesifik konumdaki proteinlerdir. Kalpte yer alan enzimler mikokart enfarktüsleri sonrasında belirirler. Kan vasıtasıyla hareket eden bu enzimlerin hızı; kalp kasının içindeki konumu, moleküllerinin ağırlığı, lenf ve kan akışına bağlı olarak değişiklikler göstermektedir. Enzimlerin vücuttaki değerlerini tam olarak saptayabilmek için birkaç gün boyunca artışlarını gözlemek gerekmektedir. Ortaya çıktığı anda birden artan ve yavaş bir şekilde bazen altı saat bazen de yetmiş iki saatte normal değerine ulaşmaktadır.

Kandaki Enzimler Normal Değerleri
AST (SGOT) 5 – 40 U/L
ALT( SGOT)    7 – 56 U/L
AcAt  31 -37 U/L
CK-MB    145 – 171 U/L

Düşürme Yöntemi

Kan enzimleri vücutta yüksek değerlere ulaştığında vücutta bulunan bir sorunun olduğu kesindir. Enzimleri düşürmek için o bölgede bulunan sorun saptanır. Enzim hangi soruna karşı oluşmuşsa o problemin çözülmesi enzim seviyesinin düşmesine neden olacaktır. Enzim oranında ortaya çıkan artışta; bu enzimlerin oluşmasını sağlayan unsurları yok etmek, ortadan kaldırmak gerekmektedir. Kan enzimlerinin düşürülme yöntemlerine şu şekilde örnekler verebiliriz:

 • Enzimlerin yükselme nedeni eğer hepatit C sorunuyla ilgiliyse hastanın bu konuda iğne olup olmadığı kontrol edilir.
 • Enzimlerdeki artış nedeni alkol ve sigara kullanımıysa bu alışkanlıklardan vaz geçmek gerekmektedir.
 • Yükseliş nedeninin kullanılan bir ilacın yan etkisi olduğu tespit edildiği takdirde uygulanan tedavi yöntemini değiştirmeli
 • Kilo sorunundan kaynaklanan yükselmelerde; acil kilo vermeli


1 yıldız2 yıldız3 yıldız4 yıldız5 yıldız (1 votes, average: 4,00 out of 5)
Loading...

© 2024 – Kalp Hastalıkları ve Tedavisi. Tüm Hakkı Saklıdır.

Okumakta olduğunuz bütün makalelerin hepsi bilgilendirme amacı ile hazırlanmaktadır. Okuduğunuz bütün tedavi metotları, ilaç isimleri doktor kontrolünde uygulanması gerektiği gibi, beslenme önerileri ise diyetisyen kontrolünde uygulanması gerekmektedir.