Kalp Ritim Bozukluğu Ameliyatları ve Oluşabilecek Riskler

Kalp ritim bozukluğu tedavisinde en etkili yöntemlerden biri ameliyatlardır. Her cerrahi müdahalede olduğu gibi bu operasyonlarda da bir takım komplikasyonlar bulunmaktadır.

Kalp Ritim Bozukluğu Ameliyatı

Miyokard enfarktüsten sonra gelen kardiyovasküler mortalitenin en yoğun olarak ortaya çıkan nedenlerinden biri olan ritim bozuklukları; diğer ismiyle aritmi ritminin ihlali anlamına gelmektedir. Ritim bozuklukları iki şekilde ortaya çıkabilmektedir. Bunlar;

 • Bradikardi
 • Taşikardi

Bu durumlarda kalp birden bire ya olması gerektiğinden daha hızlı ya da olması gerektiğinden çok daha yavaş atmaktadır. Taşikardilerden vemtriküler olanı, dünyada rastlanılan ölüm nedenlerinin yüzde seksenini oluşturmaktadır. Kalpte oluşan ritim bozuklukları çok çeşitli ve önemli komplikasyonların gelişmesiyle doğrudan ilişkilidir.

Bu sağlık sorununun zamanında en uygun olan şekilde tedavi edilmesi önemli bir ayrıntıdır. Uygulanacak tedavide en etkili ve en başarılı sonuç veren yöntemlerden biri olan radyofrekans ablasyonu ya da minimal invaziv sistemi olmaktadır.

Kalp Ameliyatları Çeşitleri

Kalp ritim bozukluklarının cerrahi tedavisi genel olarak üç ana gurupta yapılmaktadır. Bunlar:

 • Ablasyon ismi verilen yöntemle aritmi nedeni patolojik neden ortadan kaldırılır.
 • Kalp pili implantasyonu yönteminde ritim dengelenmesi amacıyla yapay bir kalp pili hastaya takılır.
 • Defibrilatör implantasyonu sisteminde tedavisinde kalbe küçük çaplı portatif defibrilatör takılır.

Yapım Aşamaları

Ablasyon

Kalp ritim bozuklukları konusunda yapılan cerrahi ablasyonlar üç ana gurupta yapılır. Bunlar:

 • Geleneksel klasik labirent prosedürü
 • Minimal İnvaliz Ablasyonu
 • Modifite labirent yöntemi

Geleneksel labirent sisteminde cerrahi müdahale torakotomi sistemiyle yapılır. Sternuma bir kesi açılır. Alt santimetre civarında olan bu kesikte operasyona geçildiğinde kalp durdurulur. Kan dolaşımı yapay bir alete bağlanarak operasyon süresince sağlanmaya devam eder. Kasında küçük insizyon yapılır saha sonra patolojik impulslara ait olan lifler kesilir. Cerrahi müdahale yapılacak olan implus bölgesi operasyon öncesinde yapılan elektro fizyolojik araştırmalar yardımıyla saptanır. Ritim bozukluğuna sebebiyet veren atım iletimleri bloke edilir.

Minimal İnvaziv Ablasyon Yöntemi

Bu yöntem ritim bozukluğu operasyonlarında daha küçük boyutlu toraktomi insizyonunu kapsamaktadır. Cerrahi müdahale direk olarak kalp üstünde yapılır. Yapılan müdahale sistemi geleneksel labirent prosedürüne benzemektedir. Fakat minimal invaziv ablasyon sisteminde yapılacak operasyon endoskopik aletlerle uygulanır.

Modifiye Labirent Sistemi

Bu yöntemde periferal arterler hizasında bir katater aracılığıyla girilmesi şeklinde uygulanır. Operasyon sırasında Kalp dokusunun kontrolünü yapmak için farklı cihazlar kullanılabilmektedir. Lazer, mikro dalga,  radyo frekansı ye da kriyo maruz adı verilen donma sistemi kalp kası kontrolünde kullanılan sistemlerden bazılarıdır. Bu operasyonlar için kalp hizasının sol tarafından küçük bir kesik açmak yeterlidir.

Kalp Pili Takılması

Kalp Pili

 

Kalp ritim bozukluğu tedavisinde seçilen cerrahi müdahaleler arasında olumlu ve başarılı sonuçlar veren yöntemlerden biri de aritmi sorunu olan hastaya; ritim düzenlemesini yapmak amacıyla kalp pili takılmasıdır. Bu müdahale sırasında kalp pili sinüs düğümünün işlevini üstlenen yapay bir cihazdır. Pillerinin tedavideki en önemli aşaması kalp yetmezliği riskini azaltmaktır. Lokal veya hastanın durumuna göre genel anestezi altında yapılan bu müdahaleler ortalama olarak bir saat civarında sürmektedir. Ritim bozuklukları için takılan ortalama ömrü on sene civarında olmaktadır. Pil klavikula ismi verilen bölgedeki derinin altına konulur. Damarlar hizasında elektrotlar yardımıyla teller kalbe iletilir.

Ameliyat Öncesi Hazırlık

Hasta ritim bozukluklarıyla ilgili uygulanan tedavide cerrahi müdahale aşamasına geçmişse ameliyata girmeden en az bir gece önce hiçbir şey yemez veya içmez. Duruma ve uygulanacak cerrahi müdahalenin çeşidine göre ritim bozuklukları ameliyatları lokal veya genel anestezi uygulanmak suretiyle gerçekleştirilebilmektedir. Hastanın ameliyata girmeden önceki psikolojik yapsıı da oldukça önemlidir. Hasta ameliyata alınmadan önce gerekli olan testler tekrarlanır.

Ameliyat Sonrası İyileşme Süreci

Hastanın ritim bozukluğu tedavisinde herhangi bir cerrahi müdahale geçirmesine bağlı olarak endişe kaynağı olan iyileşme süresi; her ne kadar hastanın durumuna bağlı gibi görülse de hastaya ve sağlıklı yaşam tarzına göre değişmektedir. Hastanın iyileşme sürecini kısaltan etkenleri şu şekilde sıralayabiliriz:

 • İlaçlarını zamanında ve düzenli alması
 • Beslenmesine dikkat etmesi, sağlıklı beslenmesi
 • Alkol ve sigaradan uzak kalması
 • İlk zamanlar kendini fazla yormaması
 • Hafif egzersizler yapması
 • Hastalıkla ilgili olan bitki kürlerini kullanması
 • Yoga meditasyon gibi sporlara ağırlık vermesi
 • Kendini fazla yormaması

Kalp Ritim Bozukluğu Ameliyatının Riskleri

Her cerrahi müdahale sırasında veya sonrasında ortaya çıkabilme ihtimali olan riskler maalesef ki ritim bozukluklarıyla ilgili olarak gerçekleştirilen operasyonlarda da bulunmaktadır.

Kalp ritim bozukluğu tedavisinde ameliyat tercih edilmesi halinde oluşan riskleri şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Anestezi yüzünden hastanın verdiği patolojik reaksiyonlar
 • Kanama riski
 • İnme veya felç oluşumu
 • Kalp civarında bulunan organlarda oluşabilecek hasarlar
 • Hastanın ameliyat sırasında veya sonrasında enfeksiyon kapması
 • Tromboz oluşumları
 • Elektrotların operasyon anında hareket etmesi
 • Kalp pili takılması durumunda; takılan cihazın yetersiz kalması
 • Kalp pili sendromu yaşanması


1 yıldız2 yıldız3 yıldız4 yıldız5 yıldız (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

© 2024 – Kalp Hastalıkları ve Tedavisi. Tüm Hakkı Saklıdır.

Okumakta olduğunuz bütün makalelerin hepsi bilgilendirme amacı ile hazırlanmaktadır. Okuduğunuz bütün tedavi metotları, ilaç isimleri doktor kontrolünde uygulanması gerektiği gibi, beslenme önerileri ise diyetisyen kontrolünde uygulanması gerekmektedir.