Kalp Hastalığında Malulen Emeklilik İle İlgili Detaylar

Kalp rahatsızlıkları olan hastalar, iş güçlerinin ortalama olarak % 60 iş gücü kaybı yaşaması ve tedaviye rağmen sorunun devam etmesi halinde belli şartlar dahilinde malulen emekli olabilmektedir.

Kalp Hastaları Malulen Emeklilik

SGK tarafından çalışanlarına değişik seçenekler sunulan çok farklı emeklilik çeşitleri sunulmaktadır. Bunlar;

 • Malulen emeklilik hakkı
 • Yaşlılığa bağlı olarak normal emeklilik hakkı
 • İş kazası sonucu emeklilik hakkı
 • Engelli emekliliği hakkı
 • Yaş haddinden emeklilik hakkı

Malulen emekli olmak isteyen veya farklı nedenlerden dolayı iş gücünü kaybederek malulen emekli olmak zorunda kalan çalışanların belli şartları oluşturması koşuluyla bu hakkı kullanma insiyatifleri bulunmaktadır.

Malulen emeklilik kapsamında; Bağ-Kur veya SGK kapsamında çalışan ve çalışma güçlerinin; iş kazası, iş hastalıkları gibi nedenlerden dolayı en az yüzde atmışını kaybetmiş olmaları gerekliliği bulunmaktadır.  Fakat bu şartlar sigortalıların; çalışmaya başlama sürelerinden önce gerçeklemesi durumunda, malul aylıklarından yararlanamayacakları şekilde düzenlenmiştir. On yıl sigortalı olarak çalışan ve bin sekiz yüz gün primleri ödenen kişiler iş güçlerinin yüzde atmışını kaybetmiş olmaları durumunda yaş şartı aranmadan malulen emekli olabilmektedir. Fakat eğer emeklilik talebinde bulunan kişi; başka bir insan tarafından bakıma muhtaç şekilde yaşıyorsa; sigorta süresine bakılmadan bin sekiz yüz gün prim ödemiş olmaları halinde malulen emekli olabilmektedir.

Malulen Emekli Olabilen Kalp Hastalıkları

Genel Sağlık Sigortası sayesinde 1970 senesinde yürürlüğe girmiş olan Maluliyet Tespit Yönetmeliği kapsamında rahatsızlıkları olan ve iş güçlerinin ortalama olarak yüzde atmışını kaybeden çalışanlara malulen emeklilik hakkı belli şartların sağlanması durumunda tanınmıştır. Bu yürütmeliği göre kalp, karaciğer, bağırsak ve akciğer gibi hayati bakımdan önem taşıyan organların nakilleri yapılması durumunda hastaya malulen emekli olabilme hakkı verilmiştir.

Kalp Hastalıkları Malulen Emeklilik

 

Kalp rahatsızlığından emekli olmak isteyen malullerin iş göremez raporu getirmesi şartı bulunmaktadır. Aynı şekilde kalp rahatsızlığı olan hastaların maluliyet cetvelinde iş gücü kayıpları ve oranları belirtilmiştir. Kalp hastası olan malullerin çalışamadığının belgelenmesi halinde malulen emekli olup maluliyet aylığı bağlanabilmektedir. Bağlı oldukları SGK’ya başvurup; malulen emeklilik kazanma hakkı olan kalp hastalıklarından bazılarını şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Kalıcı olarak kalp pili takılan hastaların arasından ICD implantasyo kapsamında bulunan yöntemlerden iki veya daha fazlası kullanılmasına rağmen hastalığın devam ettiği ve hayati risk oluştuğu durumlar
 • Kalp kapakçıklarında sorunlar olanlar
 • Koroner arter rahatsızlıkları bulunanlar
 • Kalp transplantasyonu
 • Konjental kalp rahatsızlıkları
 • Sağ ventrikül yetmezlik belirtileri, primer ve seconder pulmoner damar yüksek tansiyon rahatsızlıkları
 • Kalp ölümünden sonra resüsite yapılanlar
 • Tedavi edilemeyen kalp rahatsızlıkları

Rapor Oranları

Malulen emekli olmak isteyen hastaların kalp rahatsızlıkları değerlendirilmesi sırasında kardiyolojik sistemde meydana gelen sorunlar için oranlar belirlenirken guruplara ayrılmaktadır. Kalp kasıyla ilgili maluliyet oranları şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Kapak hastalıklarıyla ilgili oranlar
 • Koroner arter hastalıklarıyla ilgili oranlar

Aritmi değerlendirmeleri

 • Aritmi sorunları tahlillerle kesinleşmesi durumunda % 10
 • Ritim bozukluklarıyla ilgili cerrahi bir müdahale geçiren kişilerde günlük hayatında tehlike oluşturacak bir durumun  olmadığında % 10
 • Ritim bozukluklarıyla birlikte organik kalp hastalıklarının da olması halinde % 20
 • ICD implan durumlarında % 30
 • Kalp kasına yerleştirilen  kalp pili başarılı sonuç vermemesi durumunda % 40
 • Yapılan ablasyon, müdahalesi sonucunda ICD  başarılı olmadıysa % 50
 • Uygulanan ilaç tedavisi, kalp pili, katater, operasyon ve ICD implantasyona rağmen hasta iyileşme göstermeyip bu durumun hayatını etkilemesi  % 100 oranında

Pulmoner Hipertansiyon

 • Yapılan tetkikler sonucunda Pulmoner damarlarda oluşan sistolik kan basıncı 30- 44 mmHg  arasında olması ve  sağ katater problem yaşanması % 10
 • Yapılan fiziksel aktivitelerde kısıtlamalar oluşması  % 20
 • Fiziksel aktivitelerde  hafif oranda kısıtlamalar oluşması,  sağ kateterde oluşan kan basıncının 40 50 mmHg % 25
 • Fiziksel aktivitelerin yoğun oranda kısıtlanması, aynı zamanda sağ kateterdeki kan  basıncının 50-70 mmHg % 50
 • Dinlenme sırasında- hastada bir takım belirtilerin mevcut olması ve PASB nin 70mmHg olması % 100
 • Tansiyon hastalarında % 10
 • Uygulanan tedavi sırasında hastada proteinüri, hipertansif serebrovasküler, gunn,  sol ventikül hipertofi  oluşması % 20
 • Uygulanan tedavi sırasında üç veya dört evrede hipertansif retinopati, diyostik basınç 120  böbreklerdeki fonsiyonel bozuklukları, mmHg,sol ventikülde hipertrofisi, ve proteinüri sorunları, aynı zamanda kalıcı hipertansif senebrovasküler veya nörolojik defisit rahatsızlıklarından minimum ikisinin oluşması % 50
 • Tanı konulan hastalarda % 10
 • Tanı konulan iki veya üzerinde atak oluşanlar % 20
 • Tanı konulan ve hayatlarında sorunlar yaşamaya başlayanlarda % 30
 • Operasyon olayına rağmen sorunun devam etmesi % 80
 • Teşhis yapıldığında % 50
 • Tedavinin başarılı olmamasında % 100
 • Teşhis yapılan % 10
 • Teşhis konulup ejeksiyon fraksiyon oranı 50 ile 60 arasında olanlarda % 30
 • Teşhis konulup ejeksiyon fraksiyon oranı 30-50 olan ve tedaviye rağmen NYHA da III sınıf olanlar % 50
 • Teşhis konulup ejeksiyon fraksiyon oranı 30 altına inen ve tedaviye rağmen NYHA da III-IV sınıf olanlar % 100


1 yıldız2 yıldız3 yıldız4 yıldız5 yıldız (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

© 2024 – Kalp Hastalıkları ve Tedavisi. Tüm Hakkı Saklıdır.

Okumakta olduğunuz bütün makalelerin hepsi bilgilendirme amacı ile hazırlanmaktadır. Okuduğunuz bütün tedavi metotları, ilaç isimleri doktor kontrolünde uygulanması gerektiği gibi, beslenme önerileri ise diyetisyen kontrolünde uygulanması gerekmektedir.